Uklidíme za Vás...

Správa nemovitostí

domů / Služby / Správa nemovitostí
správa nemovitostí praha

Správa nemovitostí

své služby vlastníkům nemovitostí všech forem vlastnictví, fyzickým i právnickým osobám - akciové společnosti, bytovým družstvům, společenství vlastníků, společnostem s ručením omezeným, ale také obcím a státním institucím. Vlastníkům nemovitostí poskytujeme komplexní správu nemovitostí v oblasti ekonomické, účetní, provozní a technické.
Při správě nemovitostí provádíme řadu dalších činností, jakými jsou založení a likvidace právnických osob, zpracování prohlášení vlastníka a převody družstevních bytů do vlastnictví členů, vklady do katastru nemovitostí, obstarání zápisů v obchodním rejstříku, zpracování finančních plánů, plánů údržby a tvorby plánů rezerv, směrných rozpočtů prací.
Správy nemovitostí je problematika nájemních vztahů, nájemních smluv, pronájmů a užívání bytů, výpočtu, inkasa a evidence nájemného a služeb poskytovaných s užíváním bytů. V rámci naší činnosti obstarání provozu domovních kotelen, zimní a letní údržby pozemků a komunikací, ostrahu objektů, úklidu společných prostor, vyklizení bytů, měření, analýzy a vyhodnocování indikátorů tepla a měřidel vody, montáže digitálních měřičů tepla a vodoměrů s dálkovými odečty (odečet bez vstupu do bytu)
Zajišťujeme opravy a údržbu nemovitostí a jejich veškerých technických zařízení, revize vyhrazených technických zařízení, servis výtahů a plynových a elektrických spotřebičů, provoz rozvodů zdravotně technických instalací, tepla, slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických rozvodů.